Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T +385 (0)1 4826 220
F +385 (0)1 4880 320
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - petak: 10,00 - 18,00 sati
Subota - nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Vikendom moguć posjet s kućnim ljubimcima, uz obavezno poštivanje bontona.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Umjetnost i kultura 54+

Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnostNaziv projekta: #Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost
Prijavitelj: Centar za ženske studije
Partneri: Etnografski muzej i Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla

Opis projekta:
Svrha je projekta doprinijeti poticanju kreativnog izražavanja žena starijih od 54 godine te kroz njihovo sudjelovanje u radionicama koje imaju etnografsku i žensko studijsku perspektivu, potaknuti njihovo sudjelovanje u kulturnim inovativnim aktivnostima u zajednici i tako doprinijeti smanjivanju rizika od socijalnog isključivanja. Projekt želi doprinijeti obogaćivanju dostupne kulturne ponude, kroz aktivno učešće 65 sudionica koje dolaze iz županija različitih po stupnju razvijenosti te naselja raznolikih prema tipu urbanih i ruralnih obilježja. Stoga će ciljnu skupinu činiti žene iz Krapinsko-zagorske županije, Grada Zagreba i Ličko-senjske županije različite prema ekonomskom statusu i mjestu koje zauzimaju u odnosu na tržište rada, raznolikog sociokulturnog nasljeđa, s potencijalom za primjenu novih interpretativnih pristupa u umjetnosti i kulturi koristeći elemente tradicijske kulture, popularne književnosti i igre. Kroz rad sa sudionicama u njihovim životnim sredinama i izvan njih, istovremeno se djeluje na razvoj publike i prepoznavanje ponovljivih aktivnosti za sudjelovanje žena u budućnosti. U svrhu stvaranja okruženja podupirućeg za sudjelovanje naših sudionica, pridonijet ćemo vidljivosti mogućih nositelja socijalnog uključivanja starijih po dovršetku projekta, kao što su udruge, institucije u kulturi (knjižnice), s kojima ćemo surađivati u provedbi projekta, te omogućiti povezivanje postojećih s novim mrežama dionika koji dolaze iz privatnog i javnog sektora i civilnog društva iz različitih geografskih područja. Inspiracija u razvijanju umjetničko-kulturnih sadržaja nam je stvaralaštvo Marije Jurić Zagorke, u smislu njezinih emancipatorskih poruka te priloga u njezinim djelima (književnim i novinarskim) o čemu prijavitelj ima stručne uvide kroz programe o Zagorki. Polazimo od općenitijih problema radne i ekonomske prikraćenosti i sociokulturne izoliranosti osoba starije dobi, gdje je za žene rizik od socijalnog isključivanja zamjetno veći u odnosu na muški dio populacije obzirom na sociodemografska obilježja (prosječno očekivano trajanje života za žene 79,9 g., i veći udio u stanovništvu starije dobi), ne/aktivnosti žena na tržištu rada, društvene uloge koje žene preuzimaju u odnosu na privatnu i javnu sferu i povlačenje žena s tržišta rada zbog preuzimanja neformalnih i pretežno neplaćenih oblike socijalne skrbi za nemoćne u obitelji, o čemu govore rezultati znanstvenih istraživanja i izvještaji tijela u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi projekta:
1.Potaknuti žene starije od 54 godine na aktivno sudjelovanje u zajednici putem uključivanja u kreativne radionice inovativnih sadržaja
2.Doprinijeti smanjenju socijalnog isključivanja starijih osoba, kroz proširenje kompetencija stručnjakinja u kulturi koje će naučeno primijeniti u izravnom radu sa sudionicama projekta

Razdoblje provedbe projekta: 23.7.2018. -23.8.2019.

Iznos nepovratnih sredstava: 695.319,93 HRK.