Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Vikendom moguć posjet s kućnim ljubimcima, uz obavezno poštivanje bontona.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Projekt obnove muzeja


Naziv projekta:
Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu


Prijavitelj/nositelj:
Hrvatska gospodarska komora


Partner:
Etnografski muzej


Kratki opis projekta:
Projekt "Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu" objedinit će baštinu i potencijale dviju važnih nacionalnih institucija u području etnografije i gospodarstva radi stvaranja jedinstvene kulturne i posjetiteljske ponude u centru Zagreba. Rekonstrukcijom, obnovom, opremanjem objekata HGK i Etnografskog muzeja te razvojem brojnih novih sadržaja i programa snažno će se pridonijeti promicanju hrvatske kulture, baštine i gospodarstva te pridonijeti jačanju turizma, poduzetništva i zapošljavanja.
U okviru projekta obnovit će se i opremiti objekt Etnografskog muzeja i dio objekta Hrvatske gospodarske komore kako bi se ti vrijedni objekti kulturne baštine, smješteni u samom centru Grada Zagreba, mogli turistički dodatno valorizirati. Partneri se udružuju kako bi se projektom kreirala prostorna, sadržajna i funkcionalna turistička cjelina u centru grada temeljena na etnografskoj kulturnoj baštini i gospodarstvu Republike Hrvatske. Postojeći objekti obaju partnera obnovit će se i opremiti modernom multimedijalnom opremom kako bi se na inovativan i interaktivan način privukli posjetitelji te predstavili turistički, obrazovni i zabavni sadržaji i ponuda. Kako bi se ta dva objekta, koji dijele zajedničko dvorište, učinilo jedinstvenom prostornom cjelinom, projektom će se izgraditi staklena interpolacija na prostoru dvorišta prezentacijske i interpretativne namjene. Interpolacija će povezivati posjetiteljske prostore obaju partnera, a na vrhu će biti uređeni atraktivni ugostiteljski prostor s vidikovcem na Zagreb i zagrebačke krovove. U ugostiteljskom objektu posluživat će se tradicionalna hrvatska jela, jelovnici će biti tematski, a sastojat će se od najmanje 15 tradicijskih jela upisanih u Registar kulturne baštine Republike Hrvatske.
Partneri su osmislili brojne sadržaje koji će se tijekom cijele godine provoditi u novouređenim prostorima u suradnji s udrugama civilnog društva, poduzetnicima, obrtnicima, drugim gospodarskim udruženjima i klasterima, javnim, obrazovnim i znanstvenim ustanovama.


Ciljevi projekta:
Rekonstrukcijom, obnovom i opremanjem objekti kulturne baštine koji su u obuhvatu ovog integriranog projekta te njihovi sadržaji imaju značajan potencijal postati nezaobilazne i jedinstvene posjetiteljske destinacije u Gradu Zagrebu koje će doprinijeti povećanju broja posjetitelja, turističkih dolazaka i noćenja te rastu i jačanju gospodarstva i novom zapošljavanju.
Opći cilj projekta je obnovom i valorizacijom objekata kulturne baštine stvoriti atrakcije kulturnog urbanog turizma za inovativni gospodarski razvoj i stvaranje novih poslova i radnih mjesta.
Specifični ciljevi su:
1. Zaštita i povećanje vrijednosti kulturne baštine obnovom i opremanjem, a s ciljem povećanja atraktivnosti samog dobra, povećanja broja posjetitelja i postizanje samoodrživosti objekata kulturne baštine.
2. Razvijanje novih turističkih i kulturnih proizvoda i usluga temeljenih na baštini koji će omogućiti direktno i indirektno povećanje broja zaposlenih te stvaranje novih profila poslova.
3. Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje turističkih izdataka na destinaciji.


Očekivani rezultati projekta:
U sklopu projekta se očekuju slijedeći izravni projektni rezultati:
1. Obnovljena kompletna zgrada spomenika Etnografskog muzeja; obnovljen vanjski plašt zgrade i riješeni sistemi grijanja/hlađenja, ventilokomora i svih ostalih nužnih priključaka, rekonstruirane podrumske i tavanske prostorije te prostorija za muzejsku trgovinu i ugostiteljski sadržaj, rekonstruirane instalacije u cijeloj zgradi, prilagođen prostor za osobe s invaliditetom i uvedeni standard za muzejske prostore. Riješena statička ojačanja za prostore u kojima je predviđena dodatna težina zbog specifičnih uvjeta pohrane muzejskih predmeta
2. Obnovljena infrastruktura na pomoćnoj muzejskoj zgradi u Kačićevoj 9; rekonstruirane unutarnje prostorije za čuvaonice, radionice i upravne poslove te riješena pitanja statike i ojačanja podnih konstrukcija za pohranu ladičara i opreme za muzejsku građu, osiguranje mikroklimatskih uvjeta za muzejske prostore.
3. Modernizirani postojeći muzejski sadržaji, posebno izrađeni dizajn postava primjeren odabranim muzejskim eksponatima i oprema izrađena prema standardima struke te prilagodba dijela postojećih muzeografskih pomagala novim standardima; uvedena multimedijska oprema i izrađen sadržaj za multimediju.
4. Uvedeni novi muzejski sadržaji za posjetitelje; uvedeni novi muzejski odjela prema projektu, muzeološkoj koncepciji i scenariju postava, uvedeni muzejska trgovina i ugostiteljski sadržaj, uveden sustav barkodiranja za muzejske čuvaonice i sustav kontrole pristupa i zaštite unutar zatvorenog i poluotvorenog režima te sustava kontrole i kretanja posjetitelja.
5. Unaprijeđena promocija muzeja; marketinška strategija i promidžbene aktivnosti, izrađena analiza troškova i koristi s studijom izvodljivosti i izrada cjelovitog programa održavanja za sve sadržaje u muzeju s planom servisiranja i troškovima.
6. Izrađen plan održavanja prostora i opreme sa specifikacija mjesečnih/godišnjih troškova potrošnje za sve energente s naglaskom na ekološki prihvatljive modele i smanjenje postojećih troškova.
7. Izrada komunikacijskih poveznica u dvorištu s projektom Hrvatske gospodarske komore.
8. Izrada plana transporta zaštićene muzejske građe, privremene pohrane i vraćanja eksponata u uređene čuvaonice.
9. Korištenje održivih modela za održavanje (solarna energija, podizači topline, korištenje kišnice i sl.) i funkcioniranje zgrada.


Ukupna vrijednost projekta:
6.249.925,00 HRK


Ukupan iznos bespovratnih EU potpora:
4.875.440,00 HRK


Razdoblje provedbe projekta:
Od 1. prosinca 2016. godine do 1. veljače 2018. godine.


Kontakt osoba:
Igor Bobek, viši stručni suradnik
Hrvatska gospodarska komora
Sektor za međunarodne poslove i EU
Rooseveltov trg 2
HR-10000 Zagreb
ibobek@hgk.hr


Više informacija:
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija


PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ


Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Etnografskog muzeja u Zagrebu.

***

Diseminacija projekta


Izazovi u korištenju EU fondova za obnovu muzeja - predavanje u Etnografskom muzeju Split
Predavanje o projektu obnove Etnografskog muzeja u Društvu arhitekata Zagreb
Ciklus predavanja o revitalizaciji zagrebačkih muzeja
Predstavljanje projekta obnove Etnografskog muzeja na konferenciji za novinare u palači Dverce