Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Etnološka istraživanja 25


Sadržaj
Table of contents

Impressum
ImpressumDijana Šabić: Od antropologinje do političarke: Ilustracija Hageovog koncepta etnografskog kolebanja (Izvorni znanstveni rad)
Dijana Šabić: Anthropologist Turned Politician: Illustrating Hage’s Concept of Ethnographic Vacillation (Original scientific paper)Matija Dronjić: Seosanski Park Cheomji Nori kao primjer očuvanja nematerijalne kulturne baštine u Republici Koreji na regionalnoj razini (Prethodno priopćenje)
Matija Dronjić: The Seosan Park Cheomji Nori as Example of the Republic of Korea’s Intangible Cultural Heritage Safeguarding at Regional Level (Preliminary communication)

Dubravka Matoković: Narodne nošnje na fotografijama Julija Kempfa i “Ateliera Wollner” početkom 20. stoljeća (Pregledni rad)
Dubravka Matoković: Folk Costumes in the Photographs by Julije Kempf and Atelier Wollner at the Beginning of the 20th Century (Review paper)

Kosjenka Laszlo Klemar i Željka Miklošević : Edukativna muzejska akcija – obilježja i mogućnosti razvoja (Stručni rad)
Kosjenka Laszlo Klemar i Željka Miklošević : Educational Museum Action – Characteristics and Possibilities of Development (Professional paper)


Hana Komlenac
: Hemeroteka Etnografskoga muzeja u Zagrebu
(Stručni rad)

Hana Komlenac
: The Hemerotheque of the Ethnographic Museum in Zagreb
(Professional paper)

Ana Kolonić: Škrinje unutar zbirke pokućstva Etnografskoga muzeja u Zagrebu - obrada, digitalizacija i mogućnosti (Stručni rad)
Ana Kolonić : Chests in the Furniture Collection of the Ethnographic Museum in Zagreb - Processing, Digitisation and Opportunities (Professional paper)Jasmina Fučkan: Aida Brenko, Mareta Kurtin i Vesna Zorić. “Kapa dolje!” Priča o (ne)pokrivanju glave. Zagreb, Etnografski muzej, 24. rujna 2019. – 31. prosinca 2020. (Prikaz izložbe)
Jasmina Fučkan : Aida Brenko, Mareta Kurtin, Vesna Zorić. “Hat off!” A story About (un)Covering the Head. Zagreb, The Ethnographic Museum, 24th September 2019 – 31st December 2020 (Exhibition Review)

Nuša Hauser: Mario Buletić. Čega se bojiš? Strah u našoj svakodnevici. Pazin, Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell’ Istria. 13. prosinca 2019. – 31. kolovoza 2020. (Prikaz izložbe)
Nuša Hauser: Mario Buletić. What Are you Afraid of? Fear in Our Everyday Life. Pazin, Ethnographic Museum of Istria / Museo etnografico dell’ Istria. 13th December 2019 – 31st August 2020 (Exhibition Review)

Jasmina Fučkan: Janja Kovač. Ljudstvo moje međimursko, imaš blaga i bogatstva – nematerijalna baština Međimurja. Čakovec: Muzej Međimurja Čakovec, 2017., 130 str. (Prikaz kataloga)
Jasmina Fučkan : Janja Kovač. My People of Međimurje, You Have Treasure and Wealth – the Intangible Heritage of Međimurje. Čakovec: Museum of Međimurje Čakovec, 2017, p. 130 (Catalogue Review)

Olga Orlić : Mirjana Margetić. Proizvodnja tekstila, odjeće, obuće, odijevanje i osobni predmeti / Produzione di tessuti, indumenti, calzature, abbigliamento e oggetti personali. Pazin: Etnografski muzej Istre / Museo Etnografico dell´ Istria, 2018., 99 str. (Prikaz kataloga)
Olga Orlić : Mirjana Margetić. Production of Textile, Dressing, Footwear, Menswear and Womenswear and Personal Items / Produzione di tessuti, indumenti, calzature, abbigliamento e oggetti personali. Pazin: Ethnographic Museum of Istria / Museo etnografico dell´Istria. 2018, p. 99 (Catalogue Review)

Olga Orlić : Tomislav Oroz. Gdje si bio 1573? Lica i naličja Matije Gupca u praksama sjećanja. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2018., 304 str. (Prikaz knjige)
Olga Orlić : Tomislav Oroz. Where were you in 1573? Diverse faces of Matija Gubec in practices of remembering. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2018, p. 304 (Book Review)

Ana Perinić Lewis : Olga Orlić. Antropologija solidarnosti u Hrvatskoj: poljoprivreda potpomognuta zajednicom. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 2019., 137 str. (Prikaz knjige)
Ana Perinić Lewis : Olga Orlić. Anthropology of Solidarity in Croatia: Community Supported Agriculture. Zagreb: Croatian Ethnological Society, 2019, p. 137 (Book Review)

Olga Orlić : Mirjana Margetić. Predi, predi, hći moja – Fila, fila, figlia mia. Vodič za djecu kroz zbirku “Proizvodnja tekstila, odjeće i obuće, odijevanje i osobni predmeti” / Guida per bambini alla collezione “Produzione di tessuti, indumenti, calzature, abbigliamento e oggetti personali”. Pazin: Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell´Istria. 2020., 69 str. (Prikaz vodiča za djecu kroz zbirku)
Olga Orlić : Mirjana Margetić. Spin, Spin, My Dear Daughter – Fila, Fila, Figlia Mia. A Children’s Guide to the Collection “Production of Textile, Clothing, Footwear, Menswear and Womenswear and Personal Items” / Guida per bambini alla collezione “Produzione di tessuti, indumenti, calzature, abbigliamento e oggetti personali”. Pazin: Ethnographic Museum of Istria / Museo etnografico dell´Istria. 2020, p. 69 (Children’s Guide Review)


Upute autorima
Guidelines for authors

Ilustracije / Illustrations