Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Etnološka istraživanja 24

Sadržaj
Table of contents

Predgovor
PrefaceGoranka Horjan: "Naša najdragocjenija kulturna ustanova - Etnografski muzej" (Uvodnik)
Goranka Horjan: "Our Most Precious Cultural Institution – The Ethnographic Museum" (Editorial)Tea Rittig Šiško: Muzealizacija narodne umjetnosti - povodom 100-te obljetnice Etnografskoga muzeja (Stručni rad)
Tea Rittig Šiško: Musealisation of Folk Art - on the Occasion of the 100th Anniversary of the Ethnographic Museum (Professional paper)

Željka Jelavić & Anastazija Petrović: Što smo naučili u prvih sto godina? Stoljeće muzejske edukacije u Etnografskom muzeju (Pregledni rad)
Željka Jelavić & Anastazija Petrović: The First Hundred Years: What Have We Learnt? A Century of Museum Education at the Ethnographic Museum (Review paper)

Aleksandra Vlatković: Dokumentacija Etnografskoga muzeja u Zagrebu (Stručni rad)
Aleksandra Vlatković: Documentation at the Ethnographic Museum in Zagreb (Professional paper)

Irena Kolbas: Knjižnica Etnografskoga muzeja u Zagrebu (Stručni rad)
Irena Kolbas: The Library of the Ethnographic Museum in Zagreb (Professional paper)


Mihaela Grčević: Čuvaonice, radne prostorije i konzervatorsko-preparatorska služba od osnutka Etnografskoga muzeja do danas (Stručni rad)
Mihaela Grčević: Storage Facilities, Workspace and Conservation and Preparation Services from the Foundation of the Ethnographic Museum to This Day (Professional paper)


Iris Biškupić Bašić: Istraživanja koja su rezultirala knjigom o Zbirci tradicijskih dječjih igračaka Etnografskoga muzeja u Zagrebu (Pregledni rad)
Iris Biškupić Bašić: The Research That Resulted in the Book About the Collection of Traditional Children’s Toys of the Ethnographic Museum in Zagreb (Review paper)


Gordana Viljetić: Etnografski muzej i (novi) korisnik: Smjernice prema radionici ICOM-ITC-a za obrazovanje u muzejskoj djelatnosti Fuzhou, NR Kina, studeni 2018. (Pregledni rad)
Gordana Viljetić: The Ethnographic Museum and the (New) User: Guidelines in Accordance with ICOM-ITC Training Workshop in Museum Activities, Fuzhou, The People’s Republic of China, November 2018 (Review paper)


Gordana Viljetić: Etnografski muzej i novi oblici brendiranja u kulturi: Smjernice prema radionici ICOM-ITC-a za obrazovanje u muzejskoj djelatnosti Fuzhou, NR Kina, studeni 2018. (Pregledni rad)
Gordana Viljetić: The Ethnographic Museum and the New Forms of Branding in Culture: Guidelines in Accordance with ICOM-ITC Training Workshop in Museum Activities, Fuzhou, The People’s Republic of China, November 2018 (Review paper)


Upute autorima
Guidelines for authors

Ilustracije / Illustrations

Impressum
Impressum