Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Etnološka istraživanja 22

Sadržaj
Table of contents

Predgovor
PrefaceMatija Dronjić: Kratak pregled sustava zaštite nematerijalne kulturne baštine u Republici Koreji (Pregledni rad)
Matija Dronjić : An Outline of the Republic of Korea’s Intangible Cultural Heritage Safeguarding Framework (Review paper)

Mark O’Neill: Muzeji. Zdravlje i blagostanje: oslanjanje na tradiciju u cilju povećanja učinka muzeja (Prethodno priopćenje)
Mark O’Neill: Museums. Health and Wellbeing: Building on Tradition to Increase Museums’ Impact (Preliminary communication)

Gordana Viljetić: Izbor iz istraživanja uz izložbu O životinjama i ljudima. Pas, žena, mačka, muškarac – u potrazi za izgubljenom poviješću (Prethodno priopćenje)
Gordana Viljetić: An Overview of the Findings of the Research Accompanying the Exhibition Of Animals and Humans. A Dog, a Woman, a Cat, a Man – In Search of the Lost Past (Preliminary report)

Marina Jurkota Rebrović: Orli i Crešani. Suživot čovjeka, ovce i bjeloglavoga supa (Pregledni rad)
Marina Jurkota Rebrović: Griffon Vultures and the Inhabitants of the Island of Cres. Co-Habitation Of Humans, Sheep And Griffon Vultures (Review paper)

Aleksandra Prćić: Veliko ruvo – osvrt na simboličku dimenziju bunjevačke ženske svečane tradicijske odjeće (Pregledni rad)
Aleksandra Prćić: ‘The Great Garments’ – An Overview of the Symbolic Dimension of Bunjevci Women’s Traditional Ceremonial Clothing (Review paper)Goranka Horjan: Etnografski muzej – Strateški umrežena materijalna i nematerijalna baština za pametan razvoj (Pregledni rad)
Goranka Horjan: Ethnographic Museum - Strategically Networked Tangible and Intangible Heritage for Smart Development (Professional paper)

Gaël de Guichen, Ana Matković: Kako san može postati stvarnost? Izvještaj o provedenom RE-ORG projektu u Etnografskom muzeju u Zagrebu (Stručni rad)
Gaël de Guichen, Ana Matković: How Can a Dream Become a Reality? Report on the Implemented RE-ORG Project in the Ethnographic Museum in Zagreb (Professional paper)

Silvia Vrsalović: Programi Etnografskoga muzeja za osobe s poremećajima iz spektra autizma (Stručni rad)
Silvia Vrsalović: Programmes by the Ethnographic Museum for Persons Suffering from Autism Spectrum Disorder (Professional paper)Mihaela Grčević, Adrijana Gašparić, Marijana Najjar, Ljiljana Vilus Japec:
Prikaz konzervatorsko-restauratorskih zahvata obavljenih u Restauratorsko-preparatorskoj radionici za tekstil u 2017. godini

Mihaela Grčević, Adrijana Gašparić, Marijana Najjar, Ljiljana Vilus Japec: An overview of conservation and restoration work carried out in the Textile Restoration and Preparation Workshops in 2017

Aleksandra Vlatković: Izložbe Etnografskog muzeja u 2017. godini
Aleksandra Vlatković: Exhibitions of the Ethnographic Museum in 2017

Godišnja nagrada Hrvatskog muzejskog društva
Croatian Museum Association Annual Award

Sjećanje na Zdenku Lechner
In remembrance of Zdenka Lechner

Upute autorima
Guidelines for authors

Ilustracije / Illustrations

Impressum
Impressum