Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Etnološka istraživanja 21

Sadržaj
Table of contents

Predgovor
PrefaceClaude Faubert: Razvijanje strategije skupljanja muzejske građe: Trebamo li skupljati i čuvati sve? (Stručni rad)
Claude Faubert : Developing a Collection Strategy: Do we need to collect and keep everything? (Professional paper)

Tanja Kocković Zaborski: Osnutak Etnografskog muzeja Istre u kontekstu poslijeratne politike i muzejskih praksi (Pregledni rad)
Tanja Kocković Zaborski: Establishment of the Ethnographic museum of Istria in the context of postwar politics and museum practices (Review paper)

Karolina Lukač: Zašto nam narod propada? Promišljanja Luke Lukića o razlozima raspada seljačkih obiteljskih zadruga i „Bijeloj kugi“ na području Brodskog posavlja (Prethodno priopćenje)
Karolina Lukač: Why does our people go to ruin? Luka Lukić’s considerations on the reasons underlying the breakup of rural family cooperatives and the ‘white plague’ in the region of Brodsko posavlje (Preliminary report)

Jadran Jeić: Zagrebačka obitelj Weiser i zaboravljeni „Amati tambure“ Ivan Weiser (Stručni rad)
Jadran Jeić: The Weiser family of Zagreb and the forgotten ‘Amati tambura’ Ivan Weiser (Professional paper)Danijela Križanec Beganović: O Čarobnoj družbi: Teren kao nadahnuće za izložbu (Stručni rad)
Danijela Križanec Beganović : The Magical Crowd: field work as the inspiration for an exhibition (Professional paper)

Željka Jelavić, Anastazija Cvitković: Pripovijedanje i drugi edukativni programi uz izložbu Čarobna družba – vjerovanja u nadnaravna bića u Podravini (Stručni rad)
Željka Jelavić, Anastazija Cvitković: Storytelling and other educational programmes during the exhibition The Magical Crowd – Beliefs in Supernatural Beings in Podravina (Professional paper)

Katarina Dimšić: Semiotički prikaz brkova i brada: Uz izložbu Puna šaka brade (Pregledni rad)
Katarina Dimšić : Semiotic presentation of the moustaches and the beard The fistful of beard exhibition (Review paper)

Gordana Viljetić: Two Stops on the Croatian Silk Road: Educational programme for children of older preschool age and school age in cooperation between Zoo Zagreb and Ethnographic Museum in Zagreb (Pregledni rad)
Gordana Viljetić: Two Stops on the Croatian Silk Road: Educational programme for children of older preschool age and school age in cooperation between Zoo Zagreb and Ethnographic Museum in Zagreb (Review paper)Mihaela Grčević et al.: Prikaz konzervatorsko-restauratorskih zahvata obavljenih u Restauratorsko-preparatorskim Radionicama Etnografskog muzeja u Zagrebu u 2016. godini
Mihaela Grčević et al.: Conservation and restoration work carried out in the Conservation and Restoration Workshops of the Ethnographic Museum in Zagreb in 2016

Aleksandra Vlatković: Izložbe Etnografskog muzeja u Zagrebu u 2016. godini
Aleksandra Vlatković: Exhibitions of the Ethnographic Museum in Zagreb in 2016Upute autorima
Guidelines for authors

Ilustracije / Illustrations

Impressum
Impressum