Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Etnološka istraživanja 20

Sadržaj
Table of contents
Predgovor
Preface

OD MUZEJSKOG PREDMETA DO ZAŠTIĆENOGA KULTURNOG DOBRA / FROM THE MUSEUM OBJECT TO THE PROTECTED CULTURAL PROPERTY

Vladimira Pavić, Iva Validžija: Od muzejskog predmeta do zaštićenoga kulturnog dobra (kako upisati muzejsku zbirku u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske)
Vladimira Pavić and Iva Validžija: From the museum object to the protected cultural property (how to inscribe the museum collection on the Register of Cultural Goods of the Republic of Croatia)

Josip Forjan: Original i rekonstrukcija kao zaštićeno kulturno dobro (Pregledni rad)
Josip Forjan: Originals and reconstructions as protected goods (Review paper)

Jasmina Jurković: Priprema i registracija etnografske građe – iskustva Gradskog muzeja Virovitica
Jasmina Jurković: The preparation and registration of ethnographic material – experiences of the Virovitica City Museum

Tea Rittig Šiško, Goran Zlodi: Zbirka Perinić – od dokumentacijske obrade do online prezentacije (Pregledni rad)
Tea Rittig Šiško and Goran Zlodi: The Perinić Collection – from documentation to on-line presentation (Review paper)

Goran Zlodi: Od muzejske dokumentacije do stručne podloge za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra: ključni standardi i načela (Pregledni rad)
Goran Zlodi: From museum documentation to the determination of cultural property status: key standards and principles (Review paper)

Vesna Zorić: Stručna obrada građe i registracija zbirki Etnografskog muzeja u Zagrebu (Stručni rad)
Vesna Zorić: The professional processing of museum material and the registration of the collections of the Ethnographic Museum in Zagreb (Professional paper)

ETNOLOŠKE TEME / GENERAL ETHNOLOGICAL TOPICS

Katarina Bušić: Rekonstrukcija i obnova tradicijskog ruha u okviru projekta Ministarstva kulture Rekonstrukcija i obnova tradicijske kulturne baštine na području Cvelferije u Županjskoj Posavini (Pregledni rad)
Katarina Bušić: Reconstruction and restoration of traditional costumes within the scope of the Ministry of Culture Project Reconstruction and Restoration of Traditional Cultural Heritage in the Cvelferija Area, Županjska Posavina (Review paper)

Daria Domazet: Zelovski tip lule – autohtoni hrvatski proizvod (Pregledni rad)
Daria Domazet: The Zelovo pipe – an autochthonous Croatian product (Review paper)

Janja Juzbašić: Županjski muzej i poplave 2014.
Janja Juzbašić: The Županja Museum and the 2014 floods

Tanja Kocković Zaborski: Pulski đir: Mjesta memorije grada – analiza studentskog projekta (Prethodno priopćenje)
Tanja Kocković Zaborski: The rounds of Pula: Sites of memory in the city – analysis of the student project (Preliminary report

Katarina Lajtman: Veza i brak: javni diskurs i pojedinačno iskustvo (Izvorni znanstveni rad)
Katarina Lajtman: Relationship and marriage: public discourse and individual experience (Original scientific paper)

Martina Novosel: Odijevanje na obiteljskim fotografijama markuševečke obitelji Novosel iz sredine dvadesetog stoljeća (Prethodno priopćenje)
Martina Novosel: Mid-twentieth century clothing on family photographs of the Novosel family from Markuševec (Preliminary report)

Marija Živković: Kako je nastala izložba Dim – priča o duhanu (Pregledni rad)
Marija Živković: The making of the Smoke – A Tobacco Story Exhibition (Review paper)

IZ ETNOGRAFSKOG MUZEJA / FROM THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM

Goranka Horjan: Etnografski muzej u Zagrebu – priprema za hiperumreženo okruženje
Goranka Horjan: Ethnographic Museum in Zagreb – getting ready for a hyper-connected environment

Nerina Eckhel: Jelka Radauš Ribarić i Etnografski muzej u Zagrebu
Nerina Eckhel: Jelka Radauš Ribarić and the Ethnographic Museum in Zagreb

Mihaela Grčević: Prikaz konzervatorsko-restauratorskih radova obavljenih u Restauratorsko-preparatorskoj radionici za tekstil 2014./2015.
Mihaela Grčević: Conservation & restoration work in the Textile – Preparation Workshop in 2014/2015

Jasna Mokos: Izložbe Etnografskog muzeja u Zagrebu u 2014./2015. godini
Jasna Mokos: Exhibitions in the Ethnographic Museum in Zagreb in 2014/2015

Jasna Mokos: Izložbe Etnografskog muzeja u Zagrebu u 2012. i 2013. godini (Prikaz)
Jasna Mokos: Exhibitions of the Ethnographic Museum in Zagreb in 2012 and 2013 (Review)

Upute autorima
Guidelines for authors

Ilustracije / Illustrations

Impressum
Impressum