Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Etnološka istraživanja 18-19

Sadržaj
Table of contents
Predgovor
Preface

DJEČJI SVIJET / CHILDREN'S WORLD

Dubravka Balen-Letunić: Osvrt na igračke pretpovijesnog razdoblja (Stručni rad)
Dubravka Balen-Letunić: An overview of prehistoric toys (Professional paper)

Zdenko Bastašić: Scenska lutka u psihoterapiji (Stručni rad)
Zdenko Bastašić: Puppets in psychotherapy (Professional paper)

Matija Dronjić: Projekt Svijet igračaka (Pregledni rad)
Matija Dronjić: The World of Toys Project (Review paper)

Marijana Hameršak: Zašto su izgubljene prve hrvatske slikovnice? Dječja književnost između knjige i igračke (Izvorni znanstveni rad)
Marijana Hameršak: Why were the first Croatian picture-books lost? Children's literature between the book and the toy (Original scientific paper)

Ivanka Ivkanec: Igračka u nakitu – nakit kao igračka (Pregledni rad)
Ivanka Ivkanec: The toy in jewellery – The toy as jewellery (Review paper)

Irena Miholić: Igračke za djecu i dječje zvučne igračke – suveniri i/ili glazbala (Pregledni rad)
Irena Miholić: Children's toys and children's sound-producing toys – souvenirs and/or instruments (Review paper)

Gordana Viljetić: Akcija Dajmo djeci korijene i krila Etnografskog muzeja u Zagrebu i partnera (Stručni rad)
Gordana Viljetić: The Let Us Give Children Roots and Wings Drive of the Ethnographic Museum in Zagreb and partners (Professional paper)

ETNOGRAFIJA SADAŠNJOSTI U MUZEJSKOJ PRAKSI / ETHNOGRAPHY AND MODERNITY IN MUSEUM PRACTICE

Zvjezdana Antoš: „Skupljanje“ sadašnjosti u etnografskim muzejima (Stručni rad)
Zvjezdana Antoš: „Collecting“ the present in ethnographic museums (Professional paper)

Iris Biškupić Bašić: Kako je nastala nova zbirka Etnografskog muzeja (Izvorni znanstveni rad)
Iris Biškupić Bašić: How the new collection of the Ethnographic Museum came about (Original scientific paper)

Tijana Jakovljević-Šević: Redefinisanje etnografske muzeologije: odgovor na izazove savremenosti – Primeri muzejske prakse u Srbiji (Pregledni rad)
Tijana Jakovljević-Šević: Redefining ethnographic museology: response to the challenges of modernity – Examples from museum practice in Serbia (Review paper

ETNOLOŠKE TEME / GENERAL ETHNOLOGICAL TOPICS

Katarina Bušić: Iskustva, problemi i promišljanja primijenjene etnologije: suvremena značenja i pojavnosti narodne nošnje (Izvorni znanstveni rad)
Katarina Bušić: Experiences, problems and considerations of applied ethnology: modern meanings and manifestations of national costumes (Original scientific paper

Matija Dronjić: Prilog istraživanju vjerovanja u lepoglavskom kraju (Pregledni rad)
Matija Dronjić: A contribution to the research of beliefs in the Lepoglava area (Review paper)

Mihaela Grčević: Pregled radova objavljenih u Restauratorsko-preparatorskoj radionici za tekstil od druge polovice 2012. do polovice 2014. godine (Stručni rad)
Mihaela Grčević: Work carried out in the Textile Restoration-Preparation Workshop between the second half of 2012 and mid-2014 (Professional paper)

Željka Petrović Osmak: Zaštita predmeta Zbirke glazbala u Etnografskom muzeju u Zagrebu (Stručni rad)
Željka Petrović Osmak: Protection of objects from the Collection of Musical Instruments at the Ethnographic Museum in Zagreb (Professional paper)

Renata Santo: Ostavština Milke Trnine u Zbirci izvaneuropskih kultura Etnografskog muzeja (Stručni rad)
Renata Santo: Legacy of Milka Trnina in the Collection of Non-European Cultures of the Ethnographic Museum (Professional paper)

Gordana Viljetić: Pučke sakralne slike na staklu (Hinterglasmalerei) iz Zbirke slika Etnografskog muzeja u Zagrebu (Stručni rad)
Gordana Viljetić: Folk sacral reverse glass paintings (Hinterglasmalerei) from the Painting Collection of the Ethnographic Museum in Zagreb (Professional paper)

PRIKAZI / REVIEWS

Mirjana Drobina: Kulturno-edukativna akcija Etnografskog muzeja Dajmo djeci korijene i krila (Prikaz)
Mirjana Drobina: The Let Us Give Children Roots and Wings cultural-educational drive of the Ethnographic Museum (Review)

Željka Jelavić: Edukativni programi uz projekt Svijet igračaka (Prikaz)
Željka Jelavić: Educational programme during The World of Toys Project (Review)

Jasna Mokos: Izložbe Etnografskog muzeja u Zagrebu u 2012. i 2013. godini (Prikaz)
Jasna Mokos: Exhibitions of the Ethnographic Museum in Zagreb in 2012 and 2013 (Review)

Luka Strašek: Izložba Vic o plavuši: stereotipi u kojima živimo (Prikaz)
Luka Strašek: Blonde Joke: Stereotypes We Live By Exhibition (Review)

Nagrade i priznanja Hrvatskoga muzejskog društva u 2012. i 2013. godini djelatnicama Etnografskog muzeja
Prizes and acknowledgements of the Croatian Museum Society to the staff of the Ethnographic Museum in 2012 and 2013

Obljetnica Etnografskog muzeja i posjet danske kraljice Margarete II.
The Anniversary of the Ethnographic Museum and the visit of Her Majesty Margrethe II, Queen of Denmark

Muzeji i inovacije – međunarodna konferencija ICOM-ovog Komiteta za etnografske muzeje (ICME) u Zagrebu
Museums and Innovations, Annual Conference of the ICOM International Committee for Ethnographic Museums (ICME), Zagreb

In memoriam Mladen Tomljenović
In Memoriam Mladen Tomljenović

Najava teme sljedećeg broja: Od muzejskog predmeta do zaštićenoga kulturnog dobra – Kako do muzejske zbirke u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske?
Announcement of the topic in the next issue – How to get to a museum collection on the Register of Cultural Goods of the Republic of Croatia

Upute autorima
Guidelines for authors

Ilustracije / Illustrations

Impressum
Impressum